5 €uroclub

De 5-€uroclub bestaat uit mensen die de club een warm hart toedragen. Zij doneren elke maand 5 euro aan de club. Zo realiseert de 5-€uroclub extra voorzieningen welke uit de normale begroting van de vereniging niet bekostigd kunnen worden.

Om deze donateurs te bedanken wordt er twee keer per jaar een feest met loterij georganiseerd. De donateur + een introducé(e) heeft recht op gratis toegang tot de voor de 5-€uroclub georganiseerde feestavonden, waarbij gratis wordt deelneemgenomen aan de speciale 5-€uroclub loterij.

De 5-€uroclub in samenwerking met de evenementencommissie draagt zorg voor de organisatie van deze feesten en daarnaast ziet ze erop toe dat de donaties die de mensen uit de 5 €uroclub doen goed besteed worden.

Word lid:

Iedereen kan lid worden! Om u aan te melden voor de 5-€uroclub, download u onderstaand formulier. Na het uitprinten en invullen kunt u deze opsturen naar het secretariaat of natuurlijk persoonlijk afgeven.

Klik hier voor het 5-€uroclub inschrijfformulier