Communicatie Commissie

Communicatie Commissie

De doelstelling van de Communicatie Commissie (hierna CC) was en is om meer duidelijkheid en gecentraliseerde communicatie te realiseren binnen SOS-Kwieksport. Om dit te bereiken werken we nauw samen met alle commissies binnen de vereniging. De communicatiekanalen die we dit jaar hebben gebruik zijn de website, Facebook, E-mail, Posters, beeldscherm in het clubhuis en de boekjes op tafel in Zuidhaghe.

Vacant
Voorzitter Communicatie Commissie