Evenementen Commissie

Vanuit de Evenementen Commissie (EC) worden verschillende activiteiten georganiseerd voor onze handbalvereniging SOS-Kwieksport, Den Haag. Afgelopen jaar is de organisatiestructuur van de EC verandert, met als doel om de evenementen efficiënter te kunnen organiseren.

Er is gekozen voor een afsplitsing in de EC. In plaats van allen dezelfde taak te vervullen, zijn er twee ‘functies’ gecreëerd, te weten evenementleiders en evenementondersteuners. De evenementleiders hebben de taak om het aan hen toegewezen evenement te organiseren (met alles wat daarbij komt kijken). Zij kunnen hulp vragen van de evenementondersteuners. De evenementleider is verantwoordelijk voor het vragen van deze ondersteuning. Daarnaast staan alle personen die zich als evenementondersteuner hebben aangemeld open om die hulp ook te bieden.

Dit heeft als groot voordeel dat meerdere mensen betrokken kunnen worden bij de evenementencommissie, wat resulteert in meer draagvlak voor een evenement en meer leden die van dit evenement kunnen genieten. Daarnaast is het in de communicatie prettig om in kleiner verband afspraken te maken en evenementen te verdelen.

Jolanda Heidt / Tim van der Starren
Voorzitter Evenementen Commissie

Heeft u ook zo’n zin in het nieuwe handbalseizoen? Nou wij van de EC wel.
Wij hebben al een paar activiteiten ingepland. Deze zijn wel onder voorbehoud, maar u kunt ze misschien vast in uw agenda opschrijven.
Heeft u nog leuke ideeën? Wij staan open voor suggesties. Kom gerust naar iemand van de EC toe en wij gaan graag met u in gesprek.

Boy Night ( HCJ ): 13 oktober 2017
Halloween : 27 oktober 2017
sinterklaas activiteiten: 25 november 2017
kerstbingo: 10 december 2017
kerstdiner jeugd : 17 december 2017
kinderbingo / disco
sos fair
jeugdkamp