Huisregels

Huis- en gedragsregels clubhuis en het speelveld

 • De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning. Opening een uur voor de eerste en sluiting een uur na de laatste (sport)activiteit.
 • Verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Bij verkoop van alcohol moet iedereen, tot 25 jaar, zich kunnen legitimeren.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. (Dus niet langs de speelvelden)
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers en andere begeleiders, tijdens uitoefening van hun functie. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Op trainingsavonden wordt er pas vanaf 19:00 uur alcohol geschonken.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

In het gehele clubgebouw en de kleedruimten is roken niet toegestaan


 • Wij verzoeken u de kleedkamers netjes en drooggetrokken achter te laten. Is er iets kapot gegaan, meldt het a.u.b. dan even bij de bar.
 • In de kleedkamers is het nuttigen van eten en drinken niet toegestaan.
 • Uw sporttas niet in de kantine plaatsen maar in het tassenrek in de hal.
 • Bestelde consumpties worden direct contant voldaan. Even opschrijven en later afrekenen is niet meer toegestaan.
 • Onze camera’s waken over uw en onze eigendommen
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen.
 • Aanwijzingen van de clubhuis- en barmedewerkers dienen opgevolgd te worden.

 

Vertrouwenspersoon

Grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, wordt in geen enkele vorm getolereerd. Dit is van toepassing op onze leden, maar ook op degene die onze vereniging bezoeken. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan hier melding van gemaakt worden bij de vertrouwenspersonen van het Nederlandse Handbal Verbond (NHV). De vertrouwenspersonen bij het NHV zijn: 

 • Mevrouw Henne van Es, mailadres h.van.es@handbal.nl
 • Mevrouw Ilona Kwint, mailadres i.kwint@handbal.nl

Algemene contactgegevens: 

Nederlandse Handbal Verbond
Postbus 664
6860 AB Oosterbeek
Telefoonnummer 026-707 14 20

Wij wensen u een prettig verblijf op onze accommodatie!