Missie/visie

Missie zoals geformuleerd in de ALV van 14 november 2016

Over twee jaar zijn wij een vereniging met voldoende vrijwilligers op alle fronten met een gezellige sfeer die doet denken aan vroeger. Er wordt goed gecommuniceerd, sporten en gezelligheid gaan bij ons hand in hand. De leden kunnen zich individueel ontwikkelen tot kwalitatief betere spelers. De jeugdleden zijn betrokken bij de organisatie van evenementen. Mensen van alle culturele achtergronden en leeftijden voelen zich bij ons op hun gemak. We zijn de gezelligste handbalvereniging van Den Haag waarbij de groei van de spelers en de sportieve resultaten ook meetellen.