Sponsor Commissie

Sponsor Commissie

Hoofddoelstelling:

Het creëren van voldoende financiële middelen om de ambities van SOS-Kwieksport te kunnen waarborgen op korte en lange termijn.

Subdoelstellingen:

  • Behouden reeds bestaande sponsoren (consolideren)
  • Aantrekken van nieuwe sponsoren (acquisitie)
  • Wijziging tarieven sponsorgelden
  • Uitbouwen sponsoruitingen op het veld / website / programmaboekje
  • Vriendenloterij (optimaliseren)
  • Creëren line-up merchandise
  • Onderzoeken naar mogelijkheden alternatieve sponsoring (goederen/diensten)
Vacant
Voorzitter Sponsor Commissie